Wednesday, September 14, 2011

Apathy

Thật là buồn khi đọc http://dantri.com.vn/c728/s728-517309/hang-tram-nguoi-dan-dung-nhin-hiep-si-bat-trom.htm.

Đã đành rằng báo chí có thể thổi phồng, hoặc dìm ép hay nói chung là bóp méo sự thật, nhưng sự việc này quả thật là một sự thờ ơ đáng khinh.

Bài báo này làm tôi nhớ đến một câu chuyện trong Superfreakonomics http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Kitty_Genovese.

Ước chi ai cũng có một tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh như với chính họ.

No comments:

Post a Comment