Thursday, October 27, 2011

Con cop con, con cop cha, con cop

Có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của  con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha.

Hỏi: có bao nhiêu con cọp?

No comments:

Post a Comment